mindAlike

Från och med första april upphör mindAlike med sin verksamhet.